Nhà Đầu Tư

ENGINER.VN

Công ty TNHH Truyền Thông Kỹ Thuật Enginer (ENGINER) là Công ty chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật.
ENGINER được thành lập với sứ mạng truyền thông kỹ thuật được rõ ràng và dễ hiểu hơn, đẩy nhanh tốc độ am hiểu và kinh doanh giữa các công ty chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật.  
Mọi ý tưởng, mọi khó khăn trong việc truyền đạt thông tin kỹ thuật được ENGINER xử lý đơn giản hóa ngay cả cho những doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
ENGINER có văn phòng ở Vietnam (Ho Chi Minh City) và có định hướng mở rộng thêm thị trường tại các nước Đông Nam Á. ENGINER đã đầu tư vào Hocdau từ tháng 6/2017 nhằm đưa Hocdau trở thành dịch vụ tìm kiếm và đánh giá địa điểm học tập hàng đầu Việt Nam trên Internet và Di động.
 

Xin tải ứng dụng để được trải nghiệm tốt hơn